KURUMSAL KİMLİK

Firstgate için yapılan tüm basılı ve elektronik iletişim ürünlerinde aşağıdaki kitapçıkta verilen görsel öğeleri standartlara uygun kullanabilirsiniz.